Diagnostyka obrazowa

W razie konieczności na miejscu wykonujemy zdjęcie RVG. Nowoczesny system radiowizjografii eliminuje błonę RVG, a zdjęcie widoczne jest natychmiast na monitorze komputera.

Dawka promieniowania jest minimalna w porównaniu z klasycznymi metodami wykonywania zdjęć RVG.

Scroll to Top